Документ без названия
До уваги абітурієнтів!
До уваги абітурієнтів!

(Інформацію надано за проханням завідуючого кафедрою ортопедагогіки та реабілітології, кандидата педагогічних наук Хворової Ганни Михайлівни).

 

Ортопедагог працює з дітьми з такими видами порушень функцій опорно-рухового апарату:

 

· захворювання ЦНС - дитячий церебральний параліч (ДЦП), поліомієліт;

· вроджена патологія опорно-рухового апарату - вроджений вивих стегна, кривошия, клишоногість і інші деформації стоп, аномалії розвитку хребта, недорозвиток і дефекти кінцівок, аномалії розвитку пальців кисті, артрогрипоз;

· набуті захворювання і травми опорно-рухового апарату - травматичні пошкодження спинного мозку, головного мозку і кінцівок, поліартрит, захворювання скелету (туберкульоз, пухлини кісток, остеомієліт), системні захворювання скелету (хондродистрофія, рахіт);

· порушення опорно-рухового апарату спадкової етіології з прогресуючими м'язовими атрофіями (міопатія Дюшена, невральна аміотрофія Шарко-Марі, аміотрофія Вердинга-Гоффмана та ін.).

 

Для вступу необхідно:

  1. Атестат повної загальної середньої освіти (диплом молодшого спеціаліста чи диплом про вищу освіти)
  2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з дисциплін:

· Українська мова та література

· Історія України або іноземна мова

· Біологія

На навчання для отримання другої вищої освіти приймаються особи, які мають повну вищу освіту

Приймальна комісія працює за адресою:

01601 м. Київ, вул. Пирогова 9, кім. 133

(+38044) 239 30 17, 235 82 36

Понеділок-п'ятниця 900 до 1700

www.npu.edu.ua

www.ikpp.npu.edu.ua

 

Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

(+38044) 486 45 35, ortonpu@ukr.net

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології

Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

Напрям підготовки: корекційна освіта

Спеціальність:

ОРТОПЕДАГОГІКА

Бакалавр

Спеціальне виховання: учитель-дефектолог, вчитель початкових класів, вихователь освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата

Комплексне виховання:учитель-дефектолог, вчитель початкових класів, вчитель-реабілітолог освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата

 

Магістр (за освітньо-науковою програмою)

Консультування спеціальної освіти: магістр корекційної освіти, викладач корекційної педагогіки та реабілітології, вчитель-дефектолог, методист спеціальної освіти

Консультування інклюзивної освіти: магістр корекційної освіти, викладач колекційної педагогіки та реабілітології, вчитель-дефектолог, методист інклюзивної освіти

 

Магістр (за освітньо-професійною програмою)

Педагогічне реабілітування: магістр корекційної освіти, вчитель-дефектолог, вчитель початкових класів, вчитель-реабілітолог освітніх закладів шкіл з інклюзивною формою навчання

Соціально-педагогічне реабілітування: магістр корекційної освіти, вчитель- дефектолог, вчитель-реабілітолог соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату

 

Післядипломна освіта

(друга вища освіта, підвищення кваліфікації)

Спеціаліст

Кваліфікація: Ортопедагог. Вчитель початкових класів шкіл для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату та інклюзивного навчання. Педагог-реабілітолог.

 

Київ 2015

Призначення спеціаліста:

 

Кваліфікований спеціаліст ортопедагогіки працює вчителем початкових класів шкіл для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, надає компетентну корекційно-реабілітаційну допомогу дітям з порушеннями психофізичного розвитку різних нозологій як вчитель інклюзивного навчання, вихователь ДНЗ та педагог молодших класів, педагог-реабілітолог реабілітаційних установ.

Комплексна кваліфікація фахівця дозволяє йому працювати:

· вчителем початкових класів в школах для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату та школах з інклюзивною формою навчання;

· вчителем-дефектологом, консультантом з інклюзивного навчання в закладах освіти інтегрованого типу;

· вихователем-ортопедагогом дітей дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

· педагогом-реабілітологом (вчителем-реабілітологом) в реабілітаційних установах та соціальних службах для дітей та осіб дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності;

консультантом з професійної реабілітації дорослих осіб з обмеженнями життєдіяльності, їх навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах інтегрованого типу; • вихователем-гувернером, сімейним консультантом з корекційного розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Ортопедагог вивчає:

· Основи анатомії, фізіології, неврології, патології дітей та підлітків, психопатології;

· Клініку порушень опорно-рухового апарату, органічних уражень центральної нервової системи, ортодизонтогенез;

· Загальну та корекційну педагогіку, ортопедагогіку, загальну та спеціальну психологію, ортопсихологію (психологічні особливості дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату);

· Спеціальну дошкільну педагогіку, дошкільну ортопедагогіку;

· Основи логопедії, тифлопсихології, сурдопсихології, психокорекційної педагогіки;

· Спеціальні методики початкового навчання (мови, математики, природо-знавства, виховної роботи тощо);

· Корекційну андрагогіку та основи професійного реабілітування дорослих осіб з обмеженнями життєдіяльності;

· Психолого-педагогічну діагностику та консультування;

· Педагогіку та менеджмент інтегрованої (інклюзивної) освіти;

· Загальну реабілітологію, основи комплексного медико-психолого-соціально-психологічної реабілітації;

· Інтегральні реабілітаційні технології (Монтессорі терапія, кондуктивна педагогіка, сенсорна інтеграція, арттерапія, ерготерапія тощо);

· Психологічні практикуми, спецкурси (розлади спектру аутизму, затримка психічного розвитку, комбіновані порушення, фізична реабілітація, робота з родиною тощо).

Фокусні групи населення, з якими працює ортопедагог:

· діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату різних вікових категорій;

· учні початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

· діти з порушеннями психофізичного розвитку зі збереженим інтелектом, що навчаються в закладах освіти інтегрованого (інклюзивного) типу;

· діти з порушеннями психофізичного розвитку, що перебувають в реабілітаційних центрах, навчально-реабілітаційних закладах, інших реабілітаційних установах;

· діти з порушеннями психофізичного розвитку, які навчаються вдома;

· особи дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності, що здобувають професійну освіту або перебувають в центрах професійної реабілітації;

· батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що потребують фахових консультацій з корекційного розвитку дитини в умовах сім’ї (консультативна робота);

· вчителі інклюзивних шкіл, соціальні педагоги, соціальні працівники, педагоги навчальних закладів професійної освіти, які працюють з дітьми та особами дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності (консультативна робота).

 

 

 

Інформаційний лист (кафедра ортопедагогіки та реабілітології)

«Шановне панство, об’єднане шляхетною спільною метою, як то - розвиток, педагогічна реабілітація, освіта особливих дітей!

Кафедра ортопедагогіки та реабілітології готує кваліфікованих та сучасних фахівців з навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, при тому даючи, також, студентам і необхідні знання про основи педагогічної допомоги, прийоми та методи навчання та корекції при усіх інших існуючих порушеннях розвитку: розладах спектру аутизму, порушеннях інтелекту, мовлення, поведінки, зору, слуху.

Наші студенти отримають унікальні для України знання та навички від фахівців, професійний рівень яких підтверджують міжнародні сертифікати та їх власні наукові дослідження та досвід практичної роботи: Монтесорі-терапія, сенсорна інтеграція, ерготерапія, авторські методики фізичної реабілітації.

Зазначу, що це ОСТАННІЙ РІК, коли можливо отримання диплома корекційного педагога (на рівні спеціаліста, який прирівнюється до магістерського) дорослою людиною, яка вже має будь-яку вищу освіту, БЕЗ складання ЗНО та всього за 2,5 роки. Якщо хтось захоче це зробити через рік, то це буде ОБОВ»ЯЗКОВО вимагати складання ЗНО та триватиме 5-6 років (до магістерського диплому).

Наші випускники можуть працювати (і успішно працюють) вчителями спеціальних та інклюзивних закладів, педагогами-реабілітологами, тьюторами тощо.

Ми чекаємо на вас.

Приймальна комісія працює за адресою: м.Київ, вул.Пирогова, 9, 4 поверх

Щоб ви не заблукали, звертайтеся до контактної особи: Дмитро Карпусь 063 912 8149

Скачать буклет "Ортопедагог" 2015

Скачать Інформаційний лист (кафедра ортопедагогіки та реабілітології)

Рубрики: